OK
hugbar
hagbarco

مجوزها و تاییدیه ها

hagbarco
 • دارای پروانه حمل و نقل سراسری داخلی ( توانمند)
 • دارای پروانه حمل ونقل بین المللی
 • دارای پروانه نمایندگی خط کشتیرانی
 • عضویت در فیاتا
 • عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران
 • عضویت در انجمن سراسری شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران
 • عضویت درانجمن شرکتهای حمل ونقل مالکان کامیون
 • عضویت درانجمن شرکتهای حمل ونقل داخلی
 • عضویت در اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره بار
 • عضویت درشرکت زنجیره سیب ایرانیان
 • عضویت در اتاق بازرگانی ایران وگرجستان
 • عضویت دراتاق بازرگانی ایران و عراق
 • دارای پروانه تائید صلاحیت ایمنی
hagbarco

پروانه حمل و نقل سراسری داخلی ( توانمند)

hagbarco

دارای پروانه حمل ونقل بین المللی

hagbarco

دارای پروانه نمایندگی خط کشتیرانی

hagbarco

عضویت در فیاتا

hagbarco

عضواتاق بازرگانی وصنایع ومعادن وکشاورزی

hagbarco

عضواتاق بازرگانی ایران وگرجستان

hagbarco

عضوانجمن شرکتهای حمل ونقل مالکان کامیون

hagbarco

عضواتاق بازرگانی ایران و عراق

hagbarco

عضویت درشرکت زنجیره سیب ایرانیان

طراحی سایت و سئو توسط آذران وب

Site design and SEO by azaranweb